Skip to the content

Konkurs

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

KONKURS

za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

na mandatni period od četiri godine

K O N K U R S ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

Za Rektora Univerziteta može biti izabran kandidat u zvanju redovnog profesora na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Rektor se bira na mandatni period od četiri godine i isti može biti ponovo izabran.

Za rektora može biti izabran kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim institucijama

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim institucijama

Lista primljenih kandidata na I godinu II. Ciklusa - Obavijest o upisu

Listra primljenih kandidata na I godinu II. Ciklusa

Obavijest o terminima i načinu upisa.

Stipendije Vlade Republike Češke

Objavljen je poziv za stipendiranje studenata magistarskih i doktorantskih programa na engleskom i českom jeziku.
Studenti koji se odluče za studiranje na češkom jeziku imaju mogućnost učenja jezika godinu dana uz punu stipendiju. Stipendije su osigurane za cijeli period studiranja jednog programa u iznosu od cca 1000 KM, plus zdravstveno osiguranje. Ostalo je još veoma malo vremena za prijavu.

Prvi poziv za nominacije za razmjenu u ljetnom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti..

Oglas za posao: Veritas Automotive

Kompanija Veritas Automotive poziva kandidate inžinjere sa poznavanjem njemačkog i/ili engleskog jezika da nam dostave svoju prijavu za posao (CV i motivaciono pismo).

16th International Summer School "NATIONAL ENERGY AND CLIMATE PLANS 2021-2030"

The 16th International Summer School "NATIONAL ENERGY AND CLIMATE PLANS 2021- 2030" is organized by Regional Education and Information Centre for sustainable development in South East Europe - REIC in collaboration with the Central European Initiative (CEI), German Development Cooperation -GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit and UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe (Antenna in Sarajevo). 

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Valjadolidu u zimskom semestru 2021/22

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 2572/19 od 04.11.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisuje                                                                  KONK ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba