Skip to the content

Online predavanja iz oblasti CFD (Computational Fluid Dynamics)

U periodu 10.05.2021. - 19.05.2021. će se putem online platforme održati ciklus predavanja dr. Medžida Muhasilovića (biografija na linku), docenta na Univerzitetu u Bolcanu (Italija). Predavanja će biti na temu CFD (Computational Fluid Dynamics - Kompjuterizovana dinamika fluida) i njegova primjena u inžinjerstvu. Predavanja su prvenstveno namjenjena inžinjerima i studentima mašinstva, ali i drugih grana gdje se primjenjuje mehanika fluida (građevinarstvo, agronomija, ...). Predavanjima mogu prisustvovati svi zainteresovani studenti i inžinjeri bez obzira na univerzitet/fakultet/mjesto rada.

Predavanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

10.05.2021. u 10:00-12:00 Uvod u CFD analizu, metode CFD analize

12.05.2021. u 10:00-12:00 Predprocesiranje i postprocesiranje, diskretizacija modela, analiza i prikazivanje rezultata

17.05.2021. u 10:00-13:00 Case Study #1 (Studija slučaja iz prakse)

19.05.2021. u 10:00-13:00 Case Study #2 (Studija slučaja iz prakse)

21.05.2021. u 10:00-13:00 Case Study #3 (Studija slučaja iz prakse)

 

Zainteresovani se mogu prijaviti putem formulara kojem mogu pristupiti popunjavanjem forme. Prijavljeni za predavanja će dobiti linkove za pristup predavanjima putem mejla u prijavi. Prijaviti se možete do nedjelje, 09.05.2021. do 20:00.

 

Ciklus predavanja će se održati u sklopu projekta "Dijaspora za razvoj" - D4D, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i Vlade Švicarskeuz implementing partnere UNDP BiH i IOM BiH.

 

 

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba