Skip to the content

Obavještenje za upis na I godinu master studija

OD 01.11.2022.g. do 04.11.2022. g.

 

PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA KANDIDATI DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLJEDEĆE:

 

REDOVNI STUDENTI:

 1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (UPLATITI IZNOS OD 50 KM ŽR. UNIVERZITETA  1610200000290031, PREUZIMANJE INDEKSA UZ PREDOČENU UPLATNICU U PRIZEMLJU  ZGRADE REKTORATA)
 2. 2 SLIKE (4x6)
 3. LJEKARSKO UVJERENJE
 4. POPUNITI OBRAZAC ZA IZBORNE PREDMETE (OBRAZAC SE MOŽE BESPLATNO PREUZETI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)
 5. UPLATNICU NA IZNOS OD 400KM

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098 (SVRHA: M1501 UPIS U I SEMESTAR)  

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 80 KM

SVRHA: M2101, M2102, 2103, 2104

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

                         

VANREDNI STUDENTI:

 1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (UPLATITI IZNOS OD 50 KM ŽR. UNIVERZITETA 1610200000290031, PREUZIMANJE INDEKSA UZ PREDOČENU UPLATNICU U PRIZEMLJU ZGRADE REKTORATA)
 2. 2 SLIKE (4x6)
 3. LJEKARSKO UVJERENJE
 4. POPUNITI OBRAZAC ZA IZBORNE PREDMETE (OBRAZAC SE MOŽE BESPLATNO PREUZETI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)
 5. UPLATNICU NA IZNOS OD 800KM  (SVRHA: M1601 UPIS U I GODINU)

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 80 KM

SVRHA: M2101, M2102, 2103, 2104

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2022 UNMO.ba