Skip to the content

II CIKLUS - OBAVJEŠTENJE O OBNOVI I UPISU U NAREDNU GODINU

II CIKLUS - OBAVJEŠTENJE
O OBNOVI I UPISU U NAREDNU GODINU
 
STUDENTI MOGU IZVRŠITI OBNOVU i UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA U AK. 2022/23. U PERIODU OD 26.9. DO 30.9. 2022. GODINE
 
Prema Odluci Senata br.101-2624/22 od 01.09.2022.g. definisano je da student može prenijeti u sljedeću godinu studija najviše tri (3 ) nepoložena predmeta iz prethodnih godina studija
 
 
REDOVAN STUDIJ II ciklus 
 
 
Za upis je potrebno predati:
- Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi) -3KM
- Uplatnica za zimski semestar
- Prvi put upisani – naredna godina studija : 400,00 KM po semestru , svrha: M1502 – uplata za zimski semestar- ž.r. 1610200000291098, primalac– Mašinski fakultet
- Obnova godine – 400,00 KM po semestru, svrha: M1503 – uplata za zimski semestar, za prenos ispita – 150,00 KM , svrha: M1503 – nepoloženi predmeti. Ž.r. 1610200000291098, primalac– Mašinski fakultet( maksimalni iznos po ovom osnovu je 1200KM, znači plaćaju se dva nepoložena predmeta)
- Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:M2101, M2102, M2103, M2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema, ž.r. 1610200000290031 primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.
 
VANREDAN STUDIJ II ciklus
 
 
Za upis je potrebno predati:
Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi) -3KM
Uplatnica za zimski semestar
- Prvi put upisani – naredna godina studija : 800,00 KM po semestru , svrha: M1602 – uplata za zimski semestar- ž.r. 1610200000291098, primalac– Mašinski fakultet
- Obnova godine – 200,00 KM po semestru, svrha: M1603 – uplata za zimski semestar, za prenos ispita – 150,00 KM , svrha: M1603 – nepoloženi predmeti. Ž.r. 1610200000291098, primalac– Mašinski fakultet ( maksimalni iznos po ovom osnovu ne može biti veći od 1600KM,
- Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:M2101, M2102, M2103, M2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema, ž.r. 1610200000290031 primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.
 

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2022 UNMO.ba