Skip to the content

Javni poziv za upis polaznika na stručni program "Održiva energija i inovacije"

Na osnovu člana 90. Statuta Univerziteta, u skladu sa Pravilnikom o cjeloživotnom učenju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, te na osnovu odluke Nastavno-naučnog vijeća br.:130-2-16/23 Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mašinski fakultet objavljuje:

 

                                     JAVNI POZIV

za upis polaznika na stručni program „Održiva energija i inovacije“

 

Stručni program „Održiva energija i inovacije“ će se provoditi u sklopu Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Mostaru. Polaznici stručnog programa mogu birati maksimalno 5 od ponuđenih 6 kurseva čime mogu maksimalno steći 5 ECTS kredita. Svaki od kurseva traje ukupno 15 sati čime se može steći 1 ECTS kredit po završenom kursu. Uslov upisa stručnog programa je završen prvi ciklus studija na nekom od tehničkih fakulteta. Nastava će se održavati u vidu online predavanja, in – class predavanja, studijskih posjeta i slično. Raspored nastave će biti naknadno objavljen nakon upisa polaznika. Planirani početak nastave je 20. mart 2023 godine, a završetak kraj maja 2023. godine. Lista kurseva koje polaznici mogu birati je:

- Solarni termalni sistemi,

- Hibridni sistemi obnovljivih izvora energije,

- Toplotne pumpe,

- Emisije stakleničkih gasova i karbonski otisak,

- Energijska efikasnost u zgradarstvu,

- BiH legislativa za obnovljive izvore energije.

 

Kandidati prijavu na stručni program kao i izbor kurseva koje žele pohađati mogu izvršiti popunjavanjem google forme date linkom u sklopu koje mogu preuzeti Elaborat o stručnom programu sa svim silabusima kurseva kao i dodatnim informacijama o programu:

https://docs.google.com/forms/d/1x07Npzr2O37Z_CwCLURaayU50WME6HjrtL8r24ZsnyE/edit

Konačni spisak polaznika biće objavljen po završetku poziva koji ostaje otvoren do 10. marta 2023 godine. Kurs je BESPLATAN.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi:

- Damir Špago (Mašinski fakultet Mostar)

Tel.: 062-652-734

e-mail.: damir.spago@unmo.ba

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba