Skip to the content

Obavještenje za upis na I godinu I ciklusa studija u prvom upisnom roku

Obavještenje za upis na I godinu  I ciklusa studija u prvom upisnom roku

 Upis kandidata primljenih u prvom upisnom roku vršit će se u dva termina:

-  od 17.07.2023. do  21.07.2023. godine.

-  od 28.08.2023. do 01.09.2023. godine.

 Studenti, prilikom upisa u prvu godinu, potrebno je da dostave  u studentsku službu fakulteta sljedeće:

Redovni studenti:

 1. Indeks sa popunjenim upisnim materijalom (preuzima se u studentskoj službi fakulteta)
 2. 2 slike formata 4x6
 3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Uplatnicu na iznos od 200,00KM

Uplatu izvršiti na žiro račun Mašinskog fakulteta  br. žiro računa 1610200000291098

(svrha: M-1101 upis u I semestar akademske 2023/2024, I rata)

 1.   Uplatnicu na iznos od 85,00 KM

Svrha doznake : M-2101, M-2102M-2103, M-2104, M-2105 – korištenje biblioteke, čl.u uniji studenata, naknada za održavanje zgrade, korištenje informacionog sistema, naknada za osiguranje u slučaju nezgode.

Uplatu izvršiti na žiro račun Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru br. žiro računa 1610200000290031

 1. Uplatnicu na iznos od 50,00 KM

Svrha doznake: M-3101- Indeks sa upisnim materijalom

Uplatu izvršiti na žiro račun Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru br. žiro računa 1610200000290031

 

Na uplatnicama obavezno napisati navedene šifre za uplatu

Kompletne dokumente predati u studentsku službu

 

      Vanredni studenti:

 1. Indekssa popunjenim upisnim materijalom (preuzima se u studentskoj službi fakulteta)
 2. 2 slike formata 4x6
 1. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
 2. Uplatnicu na iznos od 800,00 KM

           (svrha: M-1307 upis u I semestar akademske 2023/2024, I rata)

Uplatu izvršiti na žiro račun Mašinskog fakulteta  br. žiro računa 1610200000291098

 1. Uplatnicu na iznos od 85,00 KM

Svrha doznake : M-2101, M-2102M-2103, M-2104, M-2105 – korištenje biblioteke, čl.u uniji studenata, naknada za održavanje zgrade, korištenje informacionog sistema, naknada za osiguranje u slučaju nezgode.

Uplatu izvršiti na žiro račun Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru  br. žiro računa 1610200000290031

 

 1. Uplatnicu na iznos od 50,00 KM

Svrha doznake: M-3101- Indeks sa upisnim materijalom

Uplatu izvršiti na žiro račun Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru br. žiro računa 1610200000290031

 

Na uplatnicama obavezno napisati navedene šifre za uplatu

Kompletne dokumente predati u studentsku službu.

                                          

Studentska služba     

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba