Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta (juni 2023.)

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 130-2-205/23 od 09.06.2023. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na mandatni period od četiri godine. Više detalja u dokumentu u prilogu.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba