Skip to the content

Obaviještenje za imatrikulante - upis imatrikulantskog staža

UPIS IMATRIKULACIJE ZA STUDENTE I i II CIKLUSA

Studenti apsolventi, nakon isteka apsolventskog staža stiču status imatrikulanta.

Studentima kojima status apsolventa prestaje 31.03.2023. godine, status imatrikulanta su dužni upisati od 03.04.2023. do 21.04.2023. godine.
Svi studenti koji su u statusu imatrikulanta trebaju izvršiti uplatu za produženje statusa
Napomena: Studenti kojima je ostao samo završni rad ili diplomski ispit plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog ispita kada dođu do te faze.
Za upis u status imatrikulanta potrebno je donijeti:
– Indeks
– Upisni materijal (preuzima se u studentskoj službi)
– Uplatnice:

• IMATRIKULANTI I CIKLUS

 Redovni 200KM za svaki naredni semestar i 100KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (M-1106)
 Vanredni 200KM za svaki naredni semestar i 100KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (M-1311)
 UPLATE IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BROJ 1610200000291098


• IMATRIKULANTI II CIKLUS

 Redovni 250KM za svaki naredni semestar i 100KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (M-1505)
 Vanredni 200KM za svaki naredni semestar i 150KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (M-1605)
 UPLATE IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BROJ 1610200000291098
Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisati šifru uplate.

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba