Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u Valjadolidu u akademskoj 2024/25

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta ili univerzitetskih studijakih programa, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Oblasti na koju se može nominovati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (1). U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu Univerzitetu u Valjadolidu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Test o poznavanju engleskog jezika se polaže u Kancelariji za međunarodnu saradnju, besplatan je i može se koristiti isključivo za nominovanje za razmjenu.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Koristan link: https://uvamobplus2.uva.es/publico/courses

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 25.04.2024. godine do 23:59.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba