Skip to the content

Posjeta studenata treće godine tvornici “Igman” u Konjicu

U okviru redovne nastave iz predmeta „Obrada deformisanjem“ 19.12.2023. realizovana je posjeta studenata treće godine proizvodnim pogonima Tvornice „Igman“ u Konjicu. Studenti su imali priliku vidjeti kompletan proizvodni proces i upoznati se sa praktičnom primjenom teoretskog znanja, koje dobijaju u nastavnom procesu.
Zahvaljujemo se rukovodstvu tvornice “Igman” u Konjicu, koje je odobrilo posjetu studenata i omogućilo im da vide tvornicu i upoznaju se sa procesom proizvodnje.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba