Skip to the content

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Adne Šantić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU
MAŠINSKI FAKULTET


OGLAŠAVA
javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa


Kandidatkinje Adne Šantić bach. mašinstva, pod naslovom „Projekat mikro FNE u skladu sa važećim zakonskim okvirima“.

Javna odbrana održati će se u srijedu, 30.12.2020 godine u  sa početkom u 11:00 sati pred Komisijom u sastavu:

- prof.dr. Mirna Nožić – Predsjednik
- doc.dr. Miron Torlo – mentor
- doc.dr. Emir Nezirić - ćlan


Uvid u rad može se ostvariti u prostorijama Studentske službe svakim radnim danom do 14 sati.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba