Skip to the content

Rezultati dijela ispita iz predmeta Matematika III, održanog 17.2.2021. godine

MAŠINSKI FAKULTET

Rezultati dijela ispita-zadaci iz predmeta Matematike III (master studij) održanog 17.02.2021.g

Položili su:


( funkcije dvije i više promjenljivih)


R.B. Broj indeksa studenta Broj bodova (od mogućih 35):

1. MM 200034                                         31
2. MM 190028                                         18
3. MM 190025                                         18

( integrali)

R.B. Broj indeksa studenta Broj bodova (od mogućih 35):

1. MM 200010                                           27
2. MM 190011                                           24
3. MM 200025                                           23
4. MM 160004                                           18
5. MM 200002                                           18
6. MM 200019                                           18

 

( integralno)

R.B. Broj indeksa studenta Broj bodova (od mogućih 70):

1. MM 180041                                            45

Radovi se mogu pogledati u petak u 10 sati.

Za predmetnog nastavnika:

Sead Peco

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba