Skip to the content

Usvojene teme za diplomske radove II ciklusa studija

II CIKLUS

Nastavnik

Naziv teme

Predmet/Naučna grana

DP

KI

OIE

Prof. dr. Remzo Dedić

Projektovanje natkoljenične proteze

Robotika

x

x

x

Prof. dr. Remzo Dedić

Projektovanje hidrauličkog sistema za natkoljeničnu protezu

Robotika

x

x

x

Prof. dr. Dragi Tiro

Konstrukcija alatne mašine za savijanje limova između tri valjka

Alatne mašine

x

x

 

Prof. dr. Dragi Tiro

Razvoj virtualnog prototipa sprave za trčanje na mehanički pogon

Reinžinjering i izrada prototipa

x

x

x

Prof. dr. Mirna Nožić

Nekonvencionalni postupci obrade deformisanjem

Nove tehnologije deformisanja

x

x

 

Prof. dr. Senad Rahimić

Razvoj aplikacije za CAPP sisteme

CAD/CAM tehnologije

x

x

 

Prof. dr. Senad Rahimić

Ekspertni sistem za intelegentno CAD okruženje

Ekspertni sistemi

x

x

 

Prof.dr. Safet Isić

Kombinatorički pristup projektovanju konstrukcija minimalne mase

Numeričke metode proračuna sistema i procesa

x

x

 

Prof.dr. Safet Isić

Ubrzanje kombinatoričkog optimalnog konstruisanjaprimjenom brze reanalize

Numeričke metode proračuna sistema i procesa

x

x

 

v.prof.dr. Daut Denjo

Postupci kalibracije manometara

Mjerenja u energetici

 

 

x

v.prof.dr. Daut Denjo

Jedinica temperature u novom SI

Mjerenja u energetici

 

 

x

v.prof.dr. Senada Pobrić

Vrednovanje uticaja okolinskog aspekta

Metodologija procjene uticaja na okoliš

 

 

x

Doc.dr. Edin Džiho

Mjerenje debljine nitriranog sloja

Površinska zaštita

x

x

 

Doc. dr. Rešad Malović

Dimenzioniranje opreme HE Postrojenja derivacijskog tipa  sa ugradnjom  akcijskih hidroturbina

Hidroenergetska postorjenja

 

 

x

Doc. dr. Rešad Malović

Dimenzioniranje opreme HE Postrojenja derivacijskog ili pribranskig tipa sa ugradnjom reakcijskih hidroturbina

Hidroenergetska postrojenja

 

 

x

Doc. dr. Emir Nezirić

Analiza uticaja nečistoće na efikasnost fotonaponskih panela

Održavanje energetskih postrojenja

 

 

x

Doc. dr. Emir Nezirić

Ispitivanje vibracija centrifugalnih pumpi u paralelnoj i serijskoj vezi

Dinamika i oscilacije

x

x

x

Doc. dr. Emir Nezirić

Napajanje smart parking sistema fotonaponskim solarnim panelima

Procesno-energetsko mašinstvo

 

 

x

Doc.dr. Edin Šunje

Dvokomponentno livenje plastike

Proizvodno mašinstvo

x

x

 

Doc.dr. Edin Šunje

Nekonvencionalni sistemi za temperiranje alata za brizganje plastike

Proizvodno mašinstvo

x

x

 

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba