Skip to the content

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sokolović Zerine bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU
MAŠINSKI FAKULTET


                                                             OGLAŠAVA
                                        javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa


Kandidatkinje Zerine Sokolović bach. mašinstva, pod naslovom „Uticaj vrste materijala na silu specijalnog sužavanja“.

Javna odbrana održati će se u petak 19.03.2021. godine sa početkom u 12 sati u učionici 4 pred Komisijom u sastavu:

- prof.dr. Himzo Đukić - Predsjednik
- prof.dr. Mirna Nožić - član - mentor
- v.prof.dr. Daut Denjo - član
- doc.dr. Emir Nezirić - rezervni član


Uvid u rad može se ostvariti u prostorijama Studentske službe svakim radnim danom do 14 sati.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba