Skip to the content

Oglasna tabla

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Kohnić Halise bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                     OGLAŠAVA                                    javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandi ...

Javna oodbrana diplomskog rada kandidatkinje Terović Zerine bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                            OGLAŠAVA                              javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidatkinje Terovi ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Peco Majle bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                OGLAŠAVA                                         javnu odbranu diplomskog rada I ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Amile Osmanagić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                         OGLAŠAVA                                         javnu odbranu diplomskog rada II ciklu ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Zaklan Mejreme bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                               OGLAŠAVA                                           javnu odbranu diplomskog rada ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ajle Graho bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                        OGLAŠAVA                                                javnu odbranu di ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Adne Sultić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                 OGLAŠAVA                                                 javnu odbranu diplomsk ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Faruka Zekića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                           OGLAŠAVA                                         javnu odbranu diplomskog rada II cik ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jasmine Fejzić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                     OGLAŠAVA                                             javnu odbranu diplomsk ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Belme Rahimić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                            OGLAŠAVA                                        javnu odbranu diplomskog rada II cik ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2022 UNMO.ba