Skip to the content

Oglasna tabla

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aldijane Samouk bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                             OGLAŠAVA                                        javnu odbranu diplomskog rada II ci ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Gorana Ahmića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                           OGLAŠAVA                                      javnu odbranu diplomskog rada II ciklus ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Amine Zalihić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                    OGLAŠAVA                                               javnu odbranu diploms ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Gološ Sedina bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                        OGLAŠAVA                                                javnu odbranu di ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Husagić Ajle bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                     OGLAŠAVA                                                javnu odbranu diplo ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Đono Rame bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                                OGLAŠAVA                                                        ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Milanović Ilhane bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                             OGLAŠAVA                                            javnu odbranu diplomskog rada I ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Terović Emine bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                              OGLAŠAVA                                         javnu odbranu diplomskog rada II ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Amine Herić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                      OGLAŠAVA                               javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidatk ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Haruna Zaimovića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                     OGLAŠAVA                                javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidata ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2022 UNMO.ba